Pacta conventa a artykuły henrykowskie

Który ze znajdujących się poniżej opisów charakteryzuje pacta conventa, a który artykuły henrykowskie?

Akty prawne określające główne zasady ustrojowe państwa, przywileje szlacheckie (w tym nawet prawo do rokoszu, czyli wypowiedzenia posłuszeństwa królowi), a także potwierdzające akt konfederacji warszawskiej z 1573 roku mówiący o tolerancji religijnej. Podpisywał je nowo wybrany król.

Osobiste zobowiązania nowo wybranych królów. Dotyczyły najczęściej polityki zagranicznej i dynastycznej oraz spraw finansowych.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
06.11.2020 12:04

Akty prawne określające główne zasady ustrojowe państwa, przywileje szlacheckie (w tym nawet prawo do rokoszu, czyli wypowiedzenia posłuszeństwa królowi), a także potwierdzające akt konfederacji warszawskiej z 1573 roku mówiący o tolerancji religijnej. Podpisywał je nowo wybrany król. – Artykuły henrykowskie

Osobiste zobowiązania nowo wybranych królów. Dotyczyły najczęściej polityki zagranicznej i dynastycznej oraz spraw finansowych. – Pacta conventa

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza