Herosi w wierzeniach starożytnych Greków

Wyjaśnij, kim są herosi i jaką rolę odgrywali w wierzeniach starożytnych Greków.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 10:36

Herosi to bohaterowie greckich mitów, którzy wsławili się wiekopomnymi czynami. Greckie słowo heros tłumaczy się jako „bohater”. W mitologii greckiej herosi najczęściej byli synami bogów i śmiertelnych kobiet (lub, rzadziej, bogiń i śmiertelnych mężczyzn). Wierzono, że jako potomkowie bogów lub bogiń osiągali nieśmiertelność. Otaczano ich boską czcią. Kult herosów został zapoczątkowany w X-VIII wieku p.n.e. Nasilił się w czasie Wielkiej Kolonizacji (VIII – VI p.n.e.), kiedy Grecy planowo zasiedlali wybrzeża Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Najsłynniejsi herosi to Achilles, Herakles i Tezeusz. Zdarzało się, że jako herosów czczono postaci nie mityczne, lecz historyczne, jak np. założycieli miast, wybitnych reformatorów politycznych, czy też, w mniejszym zakresie, poetów. Miejscem ich kultu było najczęściej polis,  z którym byli związani za życia.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza