Wyrocznie w starożytnej Grecji

Czym były wyrocznie? W jakich sprawach zwracali się do nich starożytni Grecy?


Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
01.03.2020 19:23

W starożytnej Grecji wyrocznie były miejscami kultu, w których próbowano odczytać wolę bogów na podstawie interpretacji znaków natury lub przepowiedni osób obdarzonych zdolnością przewidywania przeszłości. Starożytni Grecy wierzyli, że bogowie komunikują się ze światem ludzi za pomocą piorunów, grzmotów, lotu ptaków, bądź wybranych osób. Pierwsze wyrocznie powstały w epoce archaicznej. Najważniejszą z nich była wyrocznia Apollina w Delfach. Kapłanki, które przepowiadały przyszłość w tej wyroczni, nazywano „Pytiami”. Ich przepowiednie bywały bardzo niejednoznaczne. Niekiedy trudno było domyślić się, czego dotyczą. Oprócz wyroczni panhelleńskich (do których udawały się osoby ze wszystkich stron świata greckiego), takich, jak wyrocznia Zeusa w Dodonie, czy też wymieniona wyrocznia delficka, istniały również wyrocznie lokalne, najczęściej poświęcone herosom. Do wyroczni często zwracano się przed założeniem nowej kolonii aby przekonać się, czy bogowie są przychylni wobec tego przedsięwzięcia. Mając na uwadze, że Apollo był uważany za bóstwo odpowiedzialne za rytuały oczyszczające, do wyroczni delfickiej Grecy kierowali się również w przypadku konieczności odkupienia win. 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza