Sobór w Trydencie

W jakim celu zwołano sobór powszechny w Trydencie? Jakie były jego postanowienia? Jaki ruch zapoczątkował?

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
02.11.2020 15:39

Sobór w Trydencie został zwołany w czasie pontyfikatu papieża Pawła III w celu przeprowadzenia reformy Kościoła katolickiego tak, aby był w stanie przeciwdziałać rozwojowi reformacji. Obrady trwały od 1545 do 1563 roku. Toczyły się nie tylko w Trydencie, ale również w innych miastach. Sobór jednoznacznie potępił wyznania reformowane. Protestantów uznał za heretyków. Pisma reformatorów trafiły na Indeks ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum), który w 1559 roku został opracowany przez Święte Oficjum (Sacrum Officium).

W Kościele katolickim sobór trydencki wprowadzał następujące zalecenia i zmiany:

- papież został uznany za najwyższy autorytet w Kościele,

- uporządkowano katolicką dogmatykę, czego zwieńczeniem było sformułowanie trydenckiego wyznania wiary,

- podjęto walkę z nepotyzmem wśród duchownych,

- polecono zakładanie szkół dla duchowieństwa (w celu podniesienia  wykształcenia ogółu duchownych, a także, w konsekwencji, wzrostu autorytetu księży wśród wiernych),

- położono nacisk na sprawność duszpasterstwa parafialnego,

- nakazano prowadzenie w parafiach ksiąg metrykalnych ewidencjonujących chrzty, małżeństwa i pogrzeby,

- podjęto reformę szkół parafialnych,

- postulowano zwiększenie liczby katolickich publikacji drukowanych skierowanych do wiernych (modlitewniki, śpiewniki itp.),

- opracowano Katechizm Rzymski (wydany po zakończeniu soboru, w 1566 roku).

Główną konsekwencją soboru trydenckiego było zapoczątkowanie reformy Kościoła katolickiego i życia kościelnego oraz nasilenie kontrreformacji.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza