Rodzaje sejmików w I Rzeczypospolitej

Wymień rodzaje sejmików, jakie występowały w I Rzeczypospolitej.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.11.2020 23:18

 - sejmiki przedsejmowe – wybierano na nich posłów na sejm walny; sporządzano dla nich instrukcje sejmowe

- sejmiki posejmowe (relacyjne) – posłowie na sejm walny zdawali na nich relacje z przebiegu sejmu walnego

- sejmiki deputackie – wybierano na nich deputatów do trybunałów

- sejmiki elekcyjne – wybierały urzędników sądowych

- sejmiki gospodarskie – zajmowały się sprawami gospodarczymi danej ziemi

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza