Lollardowie

Kim byli lollardowie?

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
18.10.2020 17:52

Lollardowie (lollardzi) to ruch społeczno-religijny, który rozwinął się w Anglii i Szkocji w II połowie XIV wieku. Głównym inspiratorem ruchu lollardów był John Wycliffe (zm. 1384) – angielski duchowny profesor teologii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wśród lollardów można wyodrębnić dwa nurty: ludowy i intelektualny. Ten pierwszy reprezentowali wędrowni, ludowi kaznodzieje (spośród których najsłynniejszym był John Ball), a ten drugi – profesorowie uniwersyteccy, głównie z Uniwersytetu w Oksfordzie. Ludowi kaznodzieje głosili potrzebę przeprowadzenia egalitarnych reform społecznych oraz rozpowszechniali tłumaczenie Pisma Świętego na język angielski, które zostało przygotowane pod kierownictwem Wycliffe’a.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza