John Wycliffe

Napisz kim był John Wycliffe, a następnie krótko scharakteryzuj jego poglądy.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
18.10.2020 17:09

John Wycliffe (zm. 1384) był angielskim duchownym i teologiem, profesorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, krytykiem papiestwa. Uważa się go za jednego z prekursorów reformacji. Głoszone przez niego nauki wpłynęły między innymi na poglądy Jana Husa. Wycliffe był zwolennikiem sprawowania liturgii w językach narodowych. Uważał, że fundamentem wiary jest wyłącznie Pismo Święte, które jego zdaniem powinno być odczytywane przez wiernych w sposób nieskrępowany oficjalną wykładnią. Zainicjował pracę nad tłumaczeniem Biblii na język angielski.

Wycliffe domagał się, aby duchowni żyli w ubóstwie. Kwestionował ponadto katolickie pojmowanie eucharystii. Wbrew nauczaniu Kościoła twierdził również, że do zbawienia potrzebna jest jedynie łaska (a nie łaska i dobre uczynki). Można spotkać się z przypuszczeniem, że radykalne poglądy Wycliffe’a w pewnej mierze przyczyniły się do wybuchu chłopskiego powstania w 1381, dowodzonego przez Wata Tylera. Sam Wycliffe nie był jednak przychylny wobec chłopskiej rebelii.  Poglądy angielskiego teologa zostały potępione na soborze w Konstancji (1414-1418).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: