Bracia polscy (arianie)

Postaraj się scharakteryzować braci polskich – protestancką wspólnotę religijną.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
01.11.2020 11:52

Wspólnota braci polskich, nazywanych również arianami, wyodrębniła się na początku lat 60. XVI wieku ze wspólnoty kalwińskiej jako tzw. zbór mniejszy (w odróżnieniu od zboru większego, czyli kalwińskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego). Bracia polscy są uważani za najbardziej radykalny odłam protestantyzmu w Polsce.

 Ich poglądy czerpały wpływy z następujących doktryn religijnych i nurtów filozoficznych:

- anabaptyzm (praktykowanie chrztu osób dorosłych),

- antytrynitaryzm (zanegowanie dogmatu o Trójcy Świętej),

- kalwinizm,

- humanizm renesansowy,

- racjonalizm,

- egalitaryzm (przejawiający się m.in. w postulacie zniesienia poddaństwa chłopów).

Ponadto charakterystycznym składnikiem ariańskiego poglądu na świat był pacyfizm. Najbardziej radykalny odłam braci polskich kwestionował nawet boskość Chrystusa. Z tego powodu zdarzało się, że z niechęcią odnosili się do nich nawet członkowie innych wspólnot protestanckich. Od XVII wieku bracia polscy byli nazywani również socynianami. Nazwa ta pochodzi od Fausta Socyna (1539-1604) – włoskiego teologa, od 1579 roku na stałe przebywającego w Polsce – jednego z głównych ideologów braci polskich. Głównym ośrodkiem socynian stał się Raków. Na początku XVII wieku w mieście tym założono szkołę o międzynarodowym znaczeniu. W 1638 roku zlikwidowano ją na mocy wyroku sądu sejmowego. Wraz z postępującą kontrreformacją arianie wzbudzali coraz większą podejrzliwość i wrogość. W 1658 sejm nakazał im opuszczenie kraju. Na decyzję tę wpłynął między innymi fakt, że dwa lata wcześniej, w czasie wojny polsko-szwedzkiej, arianie pomagali w przygotowaniu traktatu z Radnot - projektu rozbioru Polski. W 1665 roku w Amsterdamie ukazała się książka zatytułowana Bibliotheca Fratrum Polonorum, zawierająca wybór tekstów autorstwa najwybitniejszych myślicieli spośród braci polskich.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: