Solenoid

Ile zwojów zawiera solenoid, aby w ciągu 0,2 s, zmiana strumienia indukcji magnetycznej z 75mWB do 35mWB generowała napięcie 20 V?Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
25.05.2020 06:18

Dane i szukane z zadania:

 \phi _1=75mWB

 \phi _2=35mWB

U=20V

t=0,2s

n=?

Wykorzystamy prawo Faradaya, które mówi, że :

|U|=n| \frac{ \Delta  \phi }{ \Delta t} |

gdzie Δφ jest to różnica strumienia magnetycznego:

 |\Delta  \phi |=| \phi _2- \phi _1|

podstawiając to do wzoru na napięcie mamy:

|U|=n| \frac{  \phi_2- \phi _1 }{ \Delta t} |

wzó ten przekształcamy, tak aby wyznaczyć n:

|U| \Delta t=n| \phi _2- \phi _1|

n= \frac{|U| \Delta t}{| \phi _2- \phi _1|}

Podstawiamy dane z zadania:

n= \frac{|20V|*0,2s}{| 35mWB- 75mWB|}

n= \frac{20V*0,2s}{| 35WB*10^{-3}- 75WB*10^{-3}|}

n= \frac{20V*0,2s}{40WB*10^{-3}}

n= \frac{20V*0,2s}{40WB*10^{-3}}

n= \frac{4}{40*10^{-3}}

n=100

Odp. Solenoid zawiera 100 zwojów.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza