Energia kinetyczna elektronu wybitego z metalu

Oblicz energię kinetyczną elektronu wybitego z metalu pod wpływem promieniowania o długości fali λ = 200 nm, jeżeli częstotliwość graniczna wynosi 1015 Hz.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
18.05.2020 07:23

Dane i szukane z zadania:

 \lambda =200nm=2*10 ^{-7} m

f_{gr}=10^{15}Hz

h=6,626*10^{-34}Js

c=3*10 \frac{m}{s}

E_k=?

Korzystamy z zależności:

E_f=E_k+W

przekształcając ten wzór możemy wyznaczyć wzór na Ek:

E_k=E_f-W

wiedząc, że:

E_f= h\frac{c}{ \lambda }

oraz

 W=hf_{gr}

to

E_k=h \frac{c}{ \lambda } -hf_{gr}

E_k=h( \frac{c}{ \lambda } -f_{gr})

podstawiamy dane z zadania:

E_k=6,626*10^{-34}Js( \frac{3*10^9 \frac{m}{s} }{2*10^{-7} m}-10^{15}Hz)

E_k=6,626*10^{-34}Js( 1,5*10^{16} \frac{1}{s} }}-10^{15}Hz)

E_k=6,626*10^{-34}Js( 1,5*10^{16} \frac{1}{s} }}-1^{16}Hz)

E_k=6,626*10^{-34}Js( 1,5*10^{16} \frac{1}{s} }}-1^{16} \frac{1}{s} )

E_k=6,626*10^{-34}Js* 0,5*10^{16} \frac{1}{s} }}

E_k=3,313*10^{18}J

Odp. Energia kinetyczna elektronu wynosi 3,313*1018 J.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza