Zaprojektuj proces otrzymywania związku chemicznego, zapisz równania reakcji oraz tok postępowania

Zaprojektuj proces otrzymywania wodorotlenku miedzi(II) w trójetapowej syntezie. Do dyspozycji masz metaliczny sód, wodę oraz rozcieńczony roztwór kwasu azotowego(V). Zapisz krótką instrukcję postępowania oraz równania reakcji prowadzących do otrzymania produktu końcowego.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:05

Opis postępowania:

Pod dygestorium przygotowano roztwór wodorotlenku sodu przez wrzucenie do zlewki z wodą odważonego kawałka sodu, a po zakończeniu reakcji całość wymieszano szklaną bagietką. Następnie do zlewki z rozcieńczonym HNO3 dodano miedź, czemu towarzyszyło wydzielanie gazu. W ostatnim etapie do roztworu azotanu(V) miedzi dodano NaOH, w wyniku czego wytrącił się niebieski, galaretowaty osad Cu(OH)2.

Równanie reakcji I:

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

Równanie reakcji II:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Równanie reakcji III:

Cu(NO3)2 + 2 NaOH → Cu(OH)2 + 2 NaNO3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza