Wyjaśnij czym jest roztwór buforowy i podaj przykłady

Wyjaśnij czym jest układ buforowy. Zaproponuj skład 3 roztworów buforowych, a następnie zapisz dla jednego z nich równania reakcji tłumaczące mechanizm działania układu buforowego.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 19:37

Układ buforowy jest roztworem składającym się ze słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą, lub słabą zasadą i jej solą z mocnym kwasem, które tworzą sprzężone pary kwas-zasada. pH takiego roztworu ulega tylko niewielkim zmianom podczas wprowadzania jonów H+ lub OH- do momentu przekroczenia przez taki układ jego pojemności buforowej.

 

Przykładami roztworów buforowych są:

KH2PO4/K2HPO4

NH4+/NH3∙H2O

CO2∙H2O/HCO3-

CO2∙H2O + OH- ↔ HCO3- + H2O

HCO3- + H3O+ ↔ CO2 + 2H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: