Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące energii jonizacji oraz uzasadnij swój wybór

Zapoznaj się ze stwierdzeniami dotyczącymi energii jonizacji, które symbolicznie zapisano w postaci  \Delta E _{X \rightarrow X ^{+} } + e ^{-} . Wskaż twierdzenie prawdziwe, jednocześnie podając uzasadnienie.

a. E _{K \rightarrow K ^{+} } + e ^{-} > E _{Na \rightarrow Na ^{+} } + e ^{-}

b. E _{Ne \rightarrow Ne ^{+} } + e ^{-} < E _{Na \rightarrow Na ^{+} } + e ^{-}

c. E _{Mg \rightarrow Mg ^{+} } + e ^{-} < E _{Mg \rightarrow Mg ^{2+} } + e ^{-}

d. E _{Na \rightarrow Na ^{+} } + e ^{-} > E _{Mg \rightarrow Mg ^{+} } + e ^{-}

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 23:18

Odpowiedź:

Prawidłowa odpowiedź to C, ponieważ każda kolejna energia jonizacji jest większa od poprzedniej. Jest to spowodowane wzajemnym przyciąganiem elektrostatycznym elektronu i dodatnio naładowanego jonu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza