Zapoznaj się z równaniem reakcji i określ rodzaj energii towarzyszący reakcji

Zapoznaj się z równaniem poniższej reakcji, zwracając uwagę na jej efekt energetyczny i odpowiedz na pytanie:

Cl0(g) → Cl+(g) + e- ; ∆E = +1254 kJ

Ustal jaki to rodzaj energii i podaj jej definicję.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 23:02

Odpowiedź:

Ponieważ do układu dostarczana jest energia, czemu towarzyszy emisja elektronu, chodzi o energię jonizacji. Jest to najmniejsza ilość energii potrzebnej do całkowitego oderwania elektronu od danego atomu tak, aby zerwać między nimi oddziaływania.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza