W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwory, aby otrzymać roztwór 3-krotnie rozcieńczony

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór siarczanu(VI) żelaza(II) o stężeniu 1,5 mol/dm3, aby otrzymać roztwór o 3-krotnie mniejszym stężeniu?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:26

Zadanie to można rozwiązać metodą krzyża. W tym celu zapisujemy następujące równanie:

 \frac{V _{1} }{V _{2} } =  \frac{c _{x} - c _{2}  }{c _{1} - c _{x}  }

 \frac{V _{1} }{V _{2} } =  \frac{0,5 - 0  }{1,5 - 0,5 } =   \frac{0,5}{1}

 

Przyjmując, że V1 oznacza objętość roztworu FeSO4 natomiast V2 objętość wody, można stwierdzić, że wymieszać wodę z roztworem siarczanu(VI) żelaza(II) w stosunku objętościowym 2:1.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza