Rozróżnij zawartość 2 probówek przy użyciu 1 odczynnika

W 2 nieoznaczonych probówkach znajdują się roztwory octanu potasu oraz chlorku baru. Zaproponuj 1 odczynnik, którym rozróżnisz oba roztwory i uzasadnij swój wybór. Zapisz obserwacje dla każdej z przeprowadzonych reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:12

Wybrany odczynnik: H2SO4

Uzasadnienie: Kwas siarkowy(VI) jest mocniejszym kwasem od kwasu octowego i będzie wypierać go z soli. Jednocześnie jony siarczanowe(VI) w obecności jonów Ba2+ będą dawać nierozpuszczalny osad.

H2SO4 + BaCl2 → ↓BaSO4 + 2HCl

H2SO4 + 2CH3COOK → K2SO4 + 2CH3COOH

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza