Opisz sposób identyfikacji dwóch substancji w nieoznakowanych probówkach

Wiedząc, że w 2 nieopisanych probówkach znajdują się wodne roztwory azotanu(V) cynku oraz azotanu(V) srebra, zaproponuj sposób identyfikacji obu roztworów 1 odczynnikiem. W tym celu podaj nazwę odczynnika, narysuj schemat, przedstaw swój tok rozumowania oraz zapisz zachodzące reakcje w formie jonowej skróconej.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:42

Wybrany odczynnik: jodek sodu

Tok rozumowania:

Aniony jodkowe w obecności kationów srebra dają nierozpuszczalny osad jodku srebra. Jony cynku nie ulegają takiej reakcji i nie wytrąci się osad.

Reakcja I:

I- + Ag+ → AgI↓

Reakcja II: nie zachodzi

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza