Uzgodnij reakcję redoks dla HClO3

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia chloru w każdej cząsteczce.

HClO3 → ClO2 + HClO4 + H2O

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:25

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji dysproporcjonowania. Polega ona na jednoczesnym utlenieniu i redukcji pierwiastka znajdującego się na pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku HClO3 pełni obie funkcje. Zbilansowanie atomów chloru po obu stronach równań

HClO3 → HClO4

HClO3 → ClO2

1.3.   Zapisanie reakcji połówkowych i uzgodnienie ich pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

HClO3 + H2O → HClO4 + 2H+ + 2e- |x1

HClO3 + H+ + e- → ClO2 + H2O |x2

1.4.    Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

 3HClO3 → 2ClO2 + HClO4 + H2O

1.5.   W tej reakcji zarówno reduktorem jak i utleniaczem jest HClO3 i posiada chlor na +5 stopniu utlenienia, w ClO2 na +4, zaś w HClO4 ma +7 stopień utlenienia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: