Odpowiedz jak zmieni się pH roztworu buforowego

Roztwór składający się z kwasu octowego oraz octanu sodu jest przykładem roztworu buforowego. Zapisz równania reakcji zachodzących w takim układzie, a następnie wskaż pary kwasów i zasad zgodnie z teorią Brönsteda.  Odpowiedz jak zmieni się szybkość procesu dysocjacji, jeśli do układu wprowadzimy niewielką ilość jonów H+. Uzasadnij, że prowadzenie jonów wodorowych nie wpłynie istotnie na pH układu buforowego.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 19:42

CH3COONa → CH3COO- + Na+

CH3COOH + H2O ↔ CH3COO- + H3O+

kwas 1 + zasada 2 – zasada 1 + kwas 2

 

Wprowadzenie jonów wodorowych spowoduje zahamowanie dysocjacji kwasu octowego. Dodanie porcji kwasu, a tym samym jonów H+, nie zmieni istotnie pH układu, ponieważ nadmiar jonów H+ zostanie związany, a równowaga reakcji dysocjacji kwasu octowego zostanie przesunięta w lewo.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza