Oblicz stężenie wodorowęglanu(IV) amonu

W 0,25 dm3 roztworu wodorowęglanu(IV) magnezu znajduje się 3,05 g jonów wodorowęglanowych. Oblicz stężenie molowe tej soli wiedząc, że w wodzie ulega całkowitej dysocjacji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:06

Zapisanie równania dysocjacji soli:

Mg(HCO3)2 → Mg2+ + 2HCO3-

Obliczenie masy molowej jonów HCO3- w oparciu o tablice chemiczne:

M = 3×16 + 1×12 + 1×1 = 61 g/mol

Obliczenie liczby moli jonów wodorowęglanowych:

n = m/M = 3,05/61 = 0,05 mola

Obliczenie stężenia soli wodorowęglanu(IV) magnezu w roztworze:

c = n/V = 0,05/2×0,25 = 0,1 mol/dm3

 

Odpowiedź: Stężenie wodorowęglanu(IV) magnezu w roztworze wynosi 0,1 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: