Oblicz stężenie molowe mieszaniny KOH i NaOH w roztworze

400 cm3 roztworu otrzymano w wyniku rozpuszczenia w wodzie 20g  mieszaniny wodorotlenku sodu i potasu w stosunku molowym 2:3. Oblicz stężenie molowe NaOH i KOH w takim roztworze. Przyjmij następujące masy atomowe: MNa = 23u, MH = 1u, MO = 16u, MK = 39u, zaś wynik podaj z dokładnością do 2. miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:38

Obliczenie masy molowej wodorotlenków sodu i potasu:

MNaOH = 23+16+1 = 40g/mol

MKOH = 39+16+1 = 56 g/mol

 

Obliczenie masy mieszaniny o składzie molowym jak w treści polecenia:

NaOH : KOH

2 : 3

2×40g : 3×56g

168g : 80g

mmiesz = 168 + 80 = 248g

 

Obliczenie masy KOH i NaOH w mieszaninie o masie 248g:

248g mieszaniny – 168g KOH

20g mieszaniny – x g KOH

x = 13,5g KOH

20 – 13,5 = 6,5g NaOH

 

Przeliczenie masy wodorotlenków na liczbę moli:

nNaOH = 6,5/40 = 0,16 mola

nKOH = 13,5/56 = 0,24 mola

 

Obliczenie stężenia molowego dla poszczególnych wodorotlenków:

cNaOH = 0,16/0,4 = 0,4 mol/dm3

cKOH = 0,24/0,4 = 0,6 mol/dm3

 

Odpowiedź: W podanym roztworze stężenie wodorotlenku sodu wynosi 0,4 mol/dm3, natomiast wodorotlenku potasu 0,6 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza