Oblicz stężenie fruktopiranozy znając ilość cząsteczek w roztworze

W roztworze wodnym fruktozy, na 1 mol cząsteczek cukru przypada 9,03×1024 cząsteczek wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu w % wagowo-wagowych podając wynik z dokładnością do liczby całkowitej. Przyjmij w obliczeniach następujące wartości mas atomowych: MO = 16u, MH = 1u, MC = 12u. Poniżej przedstawiono wzór strukturalny fruktopiranozy.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:13

Obliczenie mas molowych wody oraz fruktozy:

Mfruktoza = 6x12+1x12+6x16 = 180 g/mol

MH2O = 1x16+1x2 = 18 g/mol

 

Obliczenie jaką część mola stanowią cząsteczki wody w roztworze:

n =  \frac{N}{ N_{A} } =  \frac{9,03 \times 10 ^{24} }{6,02 \times 10 ^{23} } = 15 mol

 

Obliczenie masy wody i fruktozy:

mH2O = n×M = 15x18 = 270 g

mfruc = n×M = 1x180 = 180 g

 

Podstawienie danych do wzoru:

c% (w/w) = 180/180+270 ×100% = 40%

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu fruktozy wynosi 40%.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: