Oblicz pH wodnego roztworu trietyloaminy

Oblicz pH roztworu wodnego trimetyloaminy, której stała dysocjacji wynosi K = 10-5, oraz jeśli stopień dysocjacji tej aminy w badanym roztworze wynosi 1%.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 19:31

Zapisanie równania dysocjacji w roztworze wodnym dla trimetyloaminy:

(CH3)3N +H2O ↔ (CH3)3NH+ + OH-

Obliczenie stężenia C0

 \alpha =  \sqrt{ \frac{K}{C _{0} } }

C _{0} =  \frac{K}{ \alpha  ^{2} }

C0 = 10-5/0,012 = 0,1 mol/dm3

Znając wyjściowe stężenie trimetyloaminy możemy obliczyć stężenie jonów OH-, które jest równe stężeniu zdysocjowanych cząstek:

α = [OH-]/C0

[OH-] = α×C0 = 0,1×0,01 = 0,001 mol/dm3

Obliczenie pH roztworu trimetyloaminy:

pOH = -log [OH-] = -log 0,001

pOH = 3

pH = 14 – pOH = 14 – 3 = 11

 

Odpowiedź: pH roztworu wodnego trimetyloaminy wynosi 11.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: