Oblicz objętość jaką zajmuje mieszanina 2 gazów

Oblicz, jaką objętość w warunkach normalnych zajmie w warunkach normalnych mieszanina zawierająca 33g tlenku węgla(IV) i 21g tlenku węgla(II).

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 17:26

Odczytujemy z układu okresowego masy pierwiastków:

MC = 12u

MO = 16u

Obliczamy masy molowe gazów:

MCO2 = 12+2×16 = 44 g/mol

MCO = 12+16 = 28 g/mol

 

Obliczamy liczbę moli odpowiadającą podanym masom gazów:

nCO2 = 33/44 = 0,75 mola

nCO = 21/28 = 0,75 mola

 

W warunkach normalnych 1 mol dowolnego gazu a objętość 22,4 dm3, zatem:

1 mol – 22,4 dm3

0,75+0,75 mola – x dm3

x = 33,6 dm3

 

Odpowiedź: Mieszanina gazów o podanym składzie zajmuje w warunkach normalnych 33,6 dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: