Oblicz masę próbki, zawierającą 10% całkowitej masy promieniotwórczy izotop kobaltu po pewnym czasie

Próbkę metalicznego kobaltu o masie 30g zawiera 10% masowych promieniotwórczego izotopu 60Co, którego okres półtrwania wynosi 5,75 lat. Pozostałą masę próbki stanowią trwałe izotopy kobaltu. Oblicz, jaka będzie całkowita masa próbki kobaltu po upływie 17 lat i 3 miesięcy.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 18:21

Obliczenie, jaką masę całej próbki stanowi radioizotop kobaltu:

30 g – 100% masy

x g – 10% masy

x = 3 g

Obliczenie ilości okresów półrozpadu, którym ulega izotop 60Co:

t½ = 17,25/5,75 = 3

Obliczenie masy radioizotopu kobaltu po 3 okresach półrozpadu:

0

1 t½

2 t½

3 t½

3,0

1,5

0,75

0,375

 

Obliczenie masy próbki kobaltu po 17 latach i 3 miesiącach:

3,0 – 3,0 + 0,375 = 27,375 g

 

Odpowiedź: Po upływie 17 lat i 3 miesięcy masa próbki metalicznego kobaltu będzie wynosiła 27,375g.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza