Oblicz masę cząsteczkową gazu znając gęstość jego par

Oblicz masę cząsteczkową gazu A wiedząc, że stosunek gęstości jego par względem gęstości par tlenu wynosi 1,81.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 15:17

Zapisujemy równanie wyrażające zależność między parami obu gazów:

 \frac{d _{A} }{d _{O _{2} } } = 1,81

Obliczamy gęstość par tlenu (zakładamy, że gaz znajduje się w warunkach normalnych):

dO2 = m/V = 32/22,4 = 1,43 g/dm3

Przekształcamy wyrażenie, aby obliczyć gęstość gazu A:

dA = dO2×1,81 = 1,43×1,81 = 2,59 g/dm3

 

Odpowiedź: Gęstość par gazu A wynosi 2,59 g/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza