Oblicz gęstość chloru w podanych warunkach

Oblicz gęstość chloru w temperaturze 278K i pod ciśnieniem 102500 Pa. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 16:42

Rozwiązanie:

Aby obliczyć gęstość dCl2 musimy znać masę gazowego chloru. W tym celu wcześniej należy obliczyć liczbę moli chloru. Obliczamy liczbę moli ze wzoru Clapeyrona. Stała gazowa wynosi 83,14  \frac{hPa \times dm ^{3} }{K \times mol} , więc należy pamiętać o zamianie jednostek ciśnienia:

pV=nRT

n=  \frac{pV}{RT} =  \frac{1025 \times 22,4}{83,14 \times 278}  =0,99 mola

Obliczamy masę chloru:

n= \frac{m}{M}

m = n×M = 0,99×71 = 70,53 g Cl2

Obliczamy gęstość gazowego chloru:

dCl2 = 70,53/22,4 = 3,15 g/dm3

 

Odpowiedź: Gęstość chloru wynosi 3,15 g/dm3.

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: