Narysuj wzory półstrukturalne kwasu glutaminowego w punkcie izoelektrycznym i zmiennym pH

Kwas glutaminowy, czyli kwas 2-aminopentanodiowy to aminokwas posiadający dwie grupy karboksylowe o wzorze sumarycznym C5H9NO4. Jego punkt izoelektryczny (pI), czyli wartość pH roztworu, w którym występuje głównie w postaci jonów obojnaczych, wynosi 3,24.

Narysuj wzory podstrukturalne jonów, które dominują w roztworach o pH równym odpowiednio: 1, 3,24 oraz 8. Odpowiedz, do której elektrody będzie wędrować forma jonu w pH = 1?

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:07

Jony kwasu glutaminowego będę przemieszczać się w kierunku katody.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza