Charakterystyka paprotników

Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe:

1. Paprotniki to rośliny jednoroczne. P/F

2. Gametofit paprotników nazywany jest przedroślem. P/F

3. Paprotniki mają dwa typy liści - trofofile i sporofile. P/F

4. W cyklu rozwojowym paprotników dominuje cudzożywny sporofit. P/F

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
23.04.2020 09:45

1. Paprotniki to rośliny jednoroczne. F (paprotniki to rośliny wieloletnie)

2. Gametofit paprotników nazywany jest przedroślem. P

3. Paprotniki mają dwa typy liści - trofofile i sporofile. P (sporofile pełnią funkcję zarodnionośną, a trofofile asymilacyjną)

4. W cyklu rozwojowym paprotników dominuje cudzożywny sporofit. F (dominuje sporofit, który jest samożywny)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza