Inhibicja kompetycyjna a niekompetycyjna

Inhibicja enzymów jest bardzo ważnym mechanizmem w wielu procesach metabolicznych. Wyjaśnij różnicę pomiędzy inhibicją kompetycyjną a niekompetycyjną.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Agata Ekspert eSzkola.pl
27.03.2020 17:30

Inhibicja kompetycyjna polega na przyłączeniu się do centrum aktywnego enzymu związku (inhibitora kompetycyjnego), który nie jest substratem procesu. Powoduje to zablokowanie centrum aktywnego i uniemożliwia przeprowadzenie reakcji. Inhibicja niekompetycyjna również polega na przyłączeniu się inhibitora do cząsteczki enzymu, jednak w miejscu innym niż centrum aktywne. Wywołuje to zmianę w strukturze przestrzennej enzymu, a szczególnie w jego centrum aktywnym. Sprawia to, że substrat nie jest dłużej w stanie dopasować się do centrum aktywnego i reakcja nie zachodzi.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: