Zakon Krzyżacki w Polsce

Wybierz prawidłową odpowiedź.

 

1. W którym roku członkowie Zakonu Krzyżackiego przybyli na ziemie polskie?

a) 1226 b) 1235 c) 1227 d) 1190

2. Kto zaprosił Krzyżaków na ziemie polskie?

a) Henryk Brodaty b) Leszek Biały c) Konrad mazowiecki d) Kazimierz Sprawiedliwy

3. Do jakiego plemienia należały ziemie opanowane ostatecznie przez Krzyżaków w 1283 roku?

a) Litwinów b) Prusów c) Jaćwingów d) Łotyszów

4. Jaką ziemię Polska utraciła na rzecz Zakonu Krzyżackiego w 1308 roku?

a) Pomorze Zachodnie b) Ziemię dobrzyńską c) Pomorze Gdańskie d) Ziemię chełmińską

5. Gdzie znajdowała się stolica państwa krzyżackiego od 1309 do 1466 roku?

a) w Elblągu b) w Toruniu c) w Królewcu d) w Malborku

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 08:04

1.a, 2.c., 3.b., 4.c, 5.d

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza