Przyczyny wojny trzynastoletniej (1454-1466)

Co było bezpośrednią przyczyną zapoczątkowania wojny trzynastoletniej?

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 12:33

Bezpośrednią przyczyną zapoczątkowania wojny trzynastoletniej było wydanie przez Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacyjnego, wcielającego Pomorze Gdańskie i Prusy (ziemie znajdujące się pod panowaniem krzyżackim) do Polski. Król uczynił to w odpowiedzi na prośbę delegacji antykrzyżackiego Związku Pruskiego, której przewodził Jan Bażyński. Wcześniej w państwie krzyżackim wybuchło powstanie, zainicjowane między innymi z powodu rosnących podatków. W kwietniu 1454 roku w Toruniu Kazimierz Jagiellończyk przyjął przysięgę wierności od przedstawicieli stanów pruskich. Następnie król Polski przesłał akt wypowiedzenia wojny wielkiemu mistrzowi Zakonu Krzyżackiego.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza