Zakończenie wielkiej schizmy zachodniej

Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do zakończenia wielkiej schizmy zachodniej?

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
16.10.2020 06:09

Do zakończenia wielkiej schizmy zachodniej, trwającej od 1378 roku, doszło na soborze w Konstancji (1414-1418), zwołanym z inicjatywy przyszłego cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Zlikwidowanie rozłamu w Kościele, polegającego na jednoczesnym istnieniu trzech ośrodków władzy papieskiej - rzymskiego, awiniońskiego i pizańskiego - było najważniejszym celem soboru. Zgromadzone w 1417 roku w Konstancji konklawe wybrało nowego papieża – Marcina V. Papieże awinioński i pizański zostali odwołani, a dotychczasowy papież rzymski abdykował.  

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza