System Informacji Geograficznej (GIS)

Napisz krótko czym jest oraz z jakich elementów składa się System Informacji Geograficznej (GIS)

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
26.03.2021 14:19

System GIS (Geographic Information System) jest to system informacyjny, który służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji przestrzennych danych geograficznych, którego celem jest m. in. wspomaganie procesu decyzyjnego (czyli podjęcia określonych działań i decyzji w danym zakresie, w oparciu o wielokryterialne analizy przestrzenne). 

System GIS składa się z: bazy danych geograficznych (czyli miejsca, w którym przechowywane są wszlekie informacje o obiektach występujących w przestrzeni), sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza