Metody prezentacji rzeźby terenu

Wymień metody prezentacji rzeźby terenu wykorzystywane przy opracowywaniu map.

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
14.11.2020 10:52

Rzeźbę terenu na mapie można przedstawić za pomocą metod takich jak:

- metoda poziomicowa - rzeźba przedstawiona jest za pomocą izolinii zwanych poziomicami, które mają częściowo podpisaną wartość wysokości bezwzględnej.

- metoda hipsometryczna - prezentacja wysokości terenu za pomocą barw (od ciemnozielonej oznaczającej tereny nizinne do ciemnobrązowej oznaczającej najwyższe szczyty górskie).

- metoda blokdiagramu - rzeźba przedstawiona jest za pomocą wykresu przedstawiającego wycinek skorupy ziemskiej oraz ukształtowanie jego powierzchni w rzucie perspektywicznym.

- metoda cieniowania - rzeźba przedstawiana zgodnie z zasadą tzw. oświetlenia skośnego, gdzie przyjęto, że rzeźba terenu odbiera światło z boku, pod kątem 45°. Wykorzystując cienie o różnym natężeniu pokazywano stoki o różnych ekspozycjach.

- metoda kreskowania - rzeźba terenu przedstawiona jest za pomocą kresek, które im gęściej były stawiane, tym większe przedstawiały nachylenie stoków.

- metoda kopczykowa - rzeźba przedstawiana jest w sposób schematyczny poprzez rysowanie gór (kopczyków) w miejscach ich występowania. Jest to najstarsza znana metoda prezentacji rzeźby terenu wykorzystywana w kartografii.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: