Wspólnota państw UE

Spośród podanych poniżej państw wskaż te, które należą do wspólnoty państw Unii Europejskiej, te które są oficjalnymi kandydatami* według Komisji Europejskiej do przyjęcia do wspólnoty UE oraz te, które są potencjalnymi kandydatami*.

Węgry, Macedonia Północna, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Malta, Turcja, Luksemburg, Serbia, Chorwacja, Albania, Czarnogóra, Irlandia


*na podstawie listy podanej na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)

 

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.11.2020 17:54

Kraje należące do wspólnoty UE (spośród podanych w zadaniu): Węgry, Malta, Luksemburg, Chorwacja, Irlandia

Kraje kandydujące do przyjęcia do wspólnoty UE (są to kraje, które są na otwartej drodze do przyjęcia do UE, po uprzedniej transpozycji i wdrożenia prawodawstwa unijnego do przepisów krajowych): Macedonia Północna, Turcja, Serbia, Albania, Czarnogóra

Potencjalni kandydaci do przyjęcia do wspólnoty UE (są to kraje, które posiadają perspektywę przyjęcia do UE, niemniej jednak nie otrzymały do tej pory statusu państw kandydujących): Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza