Konflikt zbrojny po 1995 roku_zadanie zgłoszone

Opisz jeden konflikt zbrojny na świecie po 1995 roku oraz podaj przyczyny i skutki.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
21.02.2021 13:14

Wojna gruzińsko-rosyjska

Wojna gruzińsko-rosyjska wybuchła 8 sierpnia 2008 roku. Przyczyną konfliktu zbrojnego były przede wszystkim liczne zatargi na tle etnicznym pomiędzy Gruzinami, Osetyjczykami i Abchazami – zaogniane dodatkowo przez aspiracje władz gruzińskich (wynikających głównie z polityki prezydenta Micheila Saakaszwilego) do całkowitego zjednoczenia i zintegrowania swojego terytorium (przyczyna na tle geopolitycznym). Nie bez znaczenia w tym przypadku jest historia związana z upadkiem ZSRR (w roku 1991), kiedy to zaczęły się formować liczne nowe państwa, a temu procesowi towarzyszyły spory związane z prawem do danego terytorium przez różne narodowości i proklamacja ich niepodległości – takimi obszarami postradzieckimi są również tereny, na których wybuchł omawiany konflikt. W tę sprawę bezpośrednio włączyła się Rosja, która wspierała grupy separatystyczne Osetyjczyków i Abchazów w dążeniu do odłączenia się od Gruzji (co miało na celu osłabienie Gruzji). Niepokojąca dla strony rosyjskiej była także sytuacja związana z coraz większym przyjmowaniem wzorców prozachodnich przez władze gruzińskie (przejawiające się również popularyzacją nauczania w szkołach języka angielskiego, kosztem rosyjskiego) – co mogło doprowadzić do utraty pozycji i kontroli nad wpływami Rosji w regionie kaukaskim. Ogniem zapalnym wybuchu konfliktu było także uznanie przez liczne państwa (w tym państwa tzw. zachodnie) niepodległości Kosowa – co wskazywało na realną możliwość uzyskania akceptacji na arenie międzynarodowej niepodległości niedużej, autonomicznej prowincji i mogło wywołać zryw niepodległościowy wśród innych tego typu jednostek, które dostrzegły na tym polu swoją szansę (a więc także Osetii Południowej, czy Abchazji).

Efekt był taki, że strona rosyjska rozbiła wojska gruzińskie w zaledwie 5 dni. Wynikiem wojny jest przede wszystkim ogłoszenie niepodległości przez Osetię Południową i Abchazję, które są kontrolowane przez separatystyczne rządy oraz stronę rosyjską (określającą się jako siły pokojowe) – jednak nie są one powszechnie uznawane na arenie międzynarodowej, poza raptem kilkoma państwami (w tym Rosją). Szacuje się, że w wyniku konfliktu ponad 150 tys. osób zmuszonych było do opuszczenia swoich domów. Ponadto bezpośrednio po zakończeniu konfliktu zbrojnego Gruzja opuściła Wspólnotę Niepodległych Państw (czyli międzynarodowy układ dotyczący wzajemnej współpracy gospodarczej i politycznej, zrzeszający byłe republiki ZSRR oraz Rosję).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza