Zaprojektuj doświadczenie, którym udowodnisz charakter chemiczny P4O10 i K2O

Wykaż doświadczalnie charakter chemiczny tlenków: P4O10 oraz K2O, mając jedynie do dyspozycji wodę i uniwersalny papierek wskaźnikowy. W tym celu narysuj schemat doświadczenia. Następnie zapisz odpowiednie obserwacje i wnioski, które poprzesz równaniami reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 15:19

Obserwacje dla probówki I:

Tlenek potasu roztwarza się w wodzie z wydzieleniem dużych ilości ciepła oraz pary, papierek uniwersalny zmienia kolor na niebieski.

Obserwacje dla probówki II:

Tlenek fosforu(V) roztwarza się w wodzie z wydzieleniem dużych ilości ciepła, papierek uniwersalny zabarwia się na czerwono.

Wnioski:

Tlenek potasu ma charakter zasadowy dając z wodą zasadę, natomiast tlenek fosforu(V) ma charakter kwasowy, tworząc z wodą kwas.

K2O + H2O → 2 KOH

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza