Zapisz równania reakcji oraz wyjaśnij zachodzące zjawiska

Zapoznaj się z poniższym schematem przemian:

Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → Ca(NO3)2

Reakcja 1 przedstawia proces, który wykorzystuje się w budownictwie, natomiast reakcja 2 zachodzi naturalnie w skałach. Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji 1-3, a następnie wyjaśnij na czym polegają zjawiska 1 i 2.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 23:47

Równanie 1 reakcji:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Równanie 2 reakcji:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Równanie 3 reakcji:

Ca(HCO3)2 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + 2 CO2

Reakcja pierwsza obrazuje proces twardnienia zaprawy murarskiej.

Reakcja druga przedstawia zjawisko erozji skał wapiennych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: