Zapisz równania reakcji dla związków, które ulegają reakcji Canizzaro

Jedną z charakterystycznych dla aldehydów reakcji jest reakcja Canizzaro, której ogólny schemat przedstawiono poniżej:

aldehyd + zasada → sól kwasu karboksylowego + alkohol

Warunkiem koniecznym do zajścia reakcji Canizzaro jest brak obecności atomów wodoru przy węglu α. Spośród wymienionych poniżej aldehydów wybierz te, dla których zachodzi powyższa reakcja i zapisz równania reakcji:

aldehyd benzoesowy, etanal, 2-chloro-2-metylopropanal

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:39

Spośród wymienionych związków reakcja Canizzaro zajdzie jedynie dla aldehydu benzoesowego i 2-chloro-2-metylopropanalu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza