Uszereguj podane kationy zgodnie z kolejnością, z jaką będą wydzielać się na elektrodach

Roztwór zawierający jony: Cu2+, Ca2+, Cr3+, H+, wszystkie w stężeniu 0,1 mol/dm3, poddano elektrolizie. Zapisz kolejność, w jakiej podane jony będą ulegały redukcji na katodzie i podaj uzasadnienie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 21:03

Jony te będą redukować się w następującej kolejności:

Cu2+→ H+→ Cr3+→ Ca2+

Jest to uzasadnione pozycją tych jonów w szeregu elektrochemicznym metali – jony o największym potencjale standardowym będą ulegać redukcji jako pierwsze.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza