Rozpoznaj po opisie związki organiczne i podaj ich wzory sumaryczne

Zapoznaj się z opisem substancji X oraz Y, posiadających identyczną liczbę atomów węgla, ale należących do różnych grup funkcyjnych związków organicznych, a następnie podaj ich wzory sumaryczne.

Substancja X jest reduktorem w próbie Tollensa oraz Trommera. W temperaturze pokojowej jest gazem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, o gryzącym zapachu, stosowanym do utrwalania preparatów biologicznych. W wyniku redukcji tego związku powstaje toksyczny alkohol, który może powodować tzw. kurzą ślepotę.

Substancja Y jest reduktorem, w reakcji Tollensa oraz Trommera daje pozytywny wynik. Reaguje z wodorotlenkami oraz metalami tworząc ich sole. Pod wpływem stężonego H2SO4 ulega odwodnieniu, w wyniku czego jednym z produktów tej reakcji jest tlenek węgla(II).

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 15:10

Związek X to formaldehyd (HCHO).

Związek Y to kwas mrówkowy (HCOOH).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza