Określ prawdziwość stwierdzeń dotyczących związków aminowych

Określ prawdziwość stwierdzeń dotyczących związków aminowych.

1. Anilinę można otrzymać w wyniku redukcji nitrobenzenu.

2. Wartości temperatur wrzenia amin są wyższe niż odpowiadające im nierozgałęzione alkany o takiej samej ilości atomów węgla, gdyż są zdolne do tworzenia wiązań wodorowych.

3. Zasadowy charakter amin związany jest z obecnością wolnej pary elektronowej na atomie azotu, która umożliwia odszczepienie jonu H+.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 22:52

Odpowiedź:

1. Anilinę można otrzymać w wyniku redukcji nitrobenzenu - PRAWDA

2. Wartości temperatur wrzenia amin są wyższe niż odpowiadające im nierozgałęzione alkany o takiej samej ilości atomów węgla, gdyż są zdolne do tworzenia wiązań wodorowych - PRAWDA

3. Zasadowy charakter amin związany jest z obecnością wolnej pary elektronowej na atomie azotu, która umożliwia odszczepienie jonu H+ - FAŁSZ

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza