Określ, jakie związki brały udział w reakcji oraz określ jej typ

Dla poniższego ciągu reakcji zapisz wzory półstrukturalne związków X oraz Y. Następnie określ typ reakcji której ulega związek X, a także rodzaj tautomerii charakterystycznej dla związku Y.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 23:50

Wzór związku X to: CH2=CH-CH3

Wzór związku Y to: CH3-(C=O)-CH3

Związek Y (propanon) ulega tautomerii keto-enolowej.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza