Narysuj schemat ogniwa oraz zapisz równania reakcji

W wodnym roztworze kwasu siarkowego(VI) zanurzono elektrodę miedzianą oraz chromową. Zaproponuj graficzną reprezentację powstałego ogniwa, zapisz jego schemat oraz reakcje zachodząc na każdym z ogniw.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 16:21

W podanym przykładzie katodą jest miedź, ponieważ potencjał standardowy dla elektrody miedzianej jest wyższy od E0 dla elektrody chromowej. Zatem chrom przechodzi do roztworu, utleniając się do jonów Cr3+, zaś jony H+ redukują się do gazowego wodoru (ponieważ są to jedyne jony zdolne do redukcji).

Schemat ogniwa: Cr|H2SO4|Cu

Katoda: 2H+ + 2e → H2

Anoda: Cr → Cr3+ + 3e

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza