Rola protistów w życiu człowieka

Wymień trzy aspekty funkcjonowania protistów, które mają wpływ na życie człowieka.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
06.04.2020 11:31

Protisty:

- to m.in. gatunki pasożytnicze, chorobotwórcze i niebezpieczne dla człowieka,

- mają zdolność do oczyszczania wody i rozkładu materii organicznej (są saprotrofami), poprawiają stan wód i żyzność gleb,

- są wykorzystywane jako bioindykatory wód słodkich,

- są stosowane jako pasza dla zwierząt hodowlanych,

- otwornice, rodzaj należący do protisów, tworzą skały wapienne.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza