Dodawanie liczb całkowitych

Oblicz:

a) 27 + 9 

b) 13 + 1 

c) 25 + 55

e) 14 + 5 + 8 

f) 1 + 5 + 4

g) 1 + (-5)

h) 14 + (-20) 

i) -15 + 45 + 35 

j) -30 + 20 + (-10) 

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
13.03.2020 13:44

Przy dodawaniu liczb całkowitych, dobrze jest najpierw wykonać dodawanie do "pełnych" dziesiątek, a potem dodawać to, co pozostało:

a) 27 + 9 

    Jeśli mamy problem z dodawaniem, to dobrze jest najpierw zastanowić się, ile nam brakuje (licząc od 27) do kolejnej (30) pełnej dziesiątki? Brakuje nam 3. Zatem jeśli dodamy 3 to otrzymamy 30, a kolejno musimy dodać jeszcze 9-3 = 6. Zatem wynik to 27 + 9 = 30 + 6 = 36

b) 13 + 1 = 14

c) 25 + 55

   Tak samo, jak w podpunkcie a) zastanawiamy się, ile nam brakuje do kolejnej (30) dziesiątki? Brakuje nam 5. Zatem po dodaniu 25 + 5 = 30 pozostaje nam jeszcze dodać 55 - 5 = 50. Stąd 25 + 55 = 30 + 50 = 80

d) 45 + 65 = 45 + 5 + 60 = 50 + 60 = 110

e) 14 + 5 + 8 

   Jeżeli dodajemy do siebie trzy liczby, nie mając innych działań, to robimy to po kolei, od lewej do prawej

    14 + 5 + 8 = 19 + 8 = 19 + 1 + 7 = 20 + 7 = 27

f) 1 + 5 + 4

   Kolejną przydatną metodą dodawania liczb, jest łączenie ich w podobne liczby, co możemy robić ze względu na przemienność dodawania. Np.:

    1 + 5 + 4 = 1 + 4 + 5 = 5 + 5 - łatwiej jest policzyć dwie piątki, niż: 1 + 5 + 4 = 6 + 4 = 10

g) 1 + (-5)

    Jeżeli dodajemy liczbę ujemną, to jest to równoważne odejmowaniu tej liczby, czyli:

    1 + (-5) = 1 - 5 = -4

h) 14 + (-20) = 14 - 20 = -6

i) -15 + 45 + 35 = 30 + 35 = 65

j) -30 + 20 + (-10) = -30 + 20 - 10 = -10 - 10 = -20

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
problematyk
2020-05-27 16:27:00
ja mam na nie odpowiedzieć
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza