Zabudowa średniowiecznego miasta

Opisz, jakiego rodzaju obiekty znajdowały się w typowym średniowiecznym mieście w Europie.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
24.08.2020 14:03

Na zabudowę typowego miasta w średniowiecznej Europie składały się następujące elementy:

- mury miejskie z basztami (okrągłymi budowlami obronnymi) i bramami,

- rynek miejski - główny plac handlowy,

- ratusz – siedziba władz miejskich znajdująca się na rynku,  

- kościół parafialny (kościół farny) – najczęściej znajdujący się przy rynku miejskim,

- waga miejska (umieszona na rynku),

- pręgierz – słup, przy którym wymierzano kary,

- targowiska (niekiedy zróżnicowane ze względu na sprzedawany towar, np. targi rybne, maślane, węglowe itd.),

- ulice (często bywały zanieczyszczone, ponieważ mieszkańcy wyrzucali na nie różnego rodzaju nieczystości),

- kamienice – zamieszkiwał w nich patrycjat (najzamożniejsza część mieszczaństwa), z uwagi na ograniczoną przestrzeń miejską często były wysokie i wąskie,

- domy mieszczańskie – zazwyczaj wysokie i drewniane (na piętrze często znajdowało się mieszkanie właściciela i jego rodziny, a na parterze warsztat rzemieślniczy),

- kramy (sklepiki), jatki (kramy rzeźnicze), warsztaty rzemieślnicze,

- studnie – zarówno publiczne (zazwyczaj na rynku miejskim), jak i prywatne (obok domostw zamożnych mieszczan),

- przedmieścia (zamieszkiwane przez uboższą ludność żyjącą najczęściej w drewnianych domach).

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza