Skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I

Jakie znaczenie dla Mieszka I i dla Polski miało przyjęcie chrześcijaństwa?

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Redaktor Ekspert eSzkola.pl
25.12.2020 18:30

Książę Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku z rąk czeskich biskupów. Po tym wydarzeniu poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Dzięki temu sojuszowi Mieszko zakończył wojnę z Wieletami. Państwo uniezależniło się od Cesarstwa, wchodząc w ten sposób w krąg kultury zachodniej Europy. Według wiary chrześcijańskiej wszelka władza pochodzi od Boga, dlatego nie można było podważyć władzy Mieszka I i jego następców. Do państwa przybyli duchowni, którzy przekazywali ludziom najważniejsze prawdy o Bogu. Dodatkowo, jako osoby wykształcone (znające łacinę oraz potrafiące czytać i pisać), pomagały w kontaktach międzynarodowych. Zaczęto budować kościoły, jednocześnie burząc posągi pogańskich bożków. W ten sposób rozwinęło się budownictwo, a także sztuka sakralna. Ponadto duchowni przekazywali ludziom wiedzę rolniczą. Wprowadzono system uprawy ziemi - dwupolówkę oraz zaczęto wykorzystywać nowe narzędzia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: