Reformacja w Polsce

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując obok nich PRAWDA lub FAŁSZ. Zdania fałszywe przekształć na prawdziwe.

 

1. W 1525 roku doszło do sekularyzacji polskiego lenna – Prus Zakonnych – i przekształcenia ich w luterańskie Prusy Książęce.

2. Najpopularniejszym wyznaniem protestanckim wśród szlachty Królestwa Polskiego był luteranizm.

3. Stanem społecznym, na który idee reformacji w Polsce oddziaływały w największym stopniu, byli chłopi.

4. Jednym z głównych ośrodków braci polskich (zwanych również arianami) był Raków, gdzie od 1602 działała prowadzona przez nich akademia.

5. Akt konfederacji warszawskiej przyjęty w 1573 roku potwierdzał obowiązywanie w Polsce zasady tolerancji religijnej i równouprawnienia innowierczej szlachty.

6. Jan Łaski był znaczącym polskim działaczem katolickim, jednym z głównych przeciwników reformacji w Polsce.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
31.10.2020 20:14

1. W 1525 roku doszło do sekularyzacji polskiego lenna – Prus Zakonnych – i przekształcenia ich w luterańskie Prusy Książęce. PRAWDA

2. Najpopularniejszym wyznaniem protestanckim wśród szlachty Królestwa Polskiego był luteranizm. FAŁSZ

Najpopularniejszym wyznaniem protestanckim wśród szlachty Królestwa Polskiego był kalwinizm.

3. Stanem społecznym, na który idee reformacji w Polsce oddziaływały w największym stopniu, byli chłopi. FAŁSZ

Stany społeczne, na które idee reformacji w Polsce oddziaływały w największym stopniu, to zamożna szlachta i część mieszczaństwa.

4. Jednym z głównych ośrodków braci polskich (zwanych również arianami) był Raków, gdzie od początku XVII wieku działała prowadzona przez nich akademia. PRAWDA

5. Akt konfederacji warszawskiej przyjęty w 1573 roku potwierdzał obowiązywanie w Polsce zasady tolerancji religijnej i równouprawnienia innowierczej szlachty. PRAWDA

6. Jan Łaski był znaczącym polskim działaczem katolickim, jednym z głównych przeciwników reformacji w Polsce. FAŁSZ

Jan Łaski był znaczącym polskim działaczem protestanckim, jednym z głównych zwolenników protestantyzmu w Polsce.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza